De Nieuwe Scham

De Nieuwe Scham is in 1880 gebouwd en bestaat uit een voorhuis met twee grote schuren en een kapschuur. De agrarische bestemming is in 1979 vervallen, na de verbouwing wordt er gewoond. Familie De Bruijn-Franken bewoont sinds 2006 deze IJsselhoeve met oude leilinden om het huis, een moestuin en een kleinschalige beeldentuin. U wordt ontvangen op de voormalige deel, waarbij u nog echt ervaart waar de koeien stonden (gebinten, hilden en aan één zijde zijn de haken van de kettingen van de koeien bewaard gebleven).

Er is nieuwe bedrijvigheid in ontwikkeling: Hermien ontpopt zich als cultureel ondernemer door naast de beeldentuin ook kamerconcerten en dialoogdiners te organiseren (diner en tafelgesprek over een specifiek thema, op uitnodiging).

Hermien biedt op het moment een lunch aan van ca. 12-15 uur. De opbrengsten worden besteed aan de inrichting van de beeldentuin en gaan in het spaarpotje voor kunst of specifieke voorzieningen voor doelgroepen (zoals kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers). Idee is ook nog om een theehuis te bouwen.

In 2018 weer nieuwe datums!

Reserveer bij De Nieuwe Scham

Datums

Hermien de Bruijn-Franken

Jan Schamhartstraat 95
Olst 
Welkom op IJsselhoeve De Nieuwe Scham
Aan tafel!