De Werverhof

De Werverhof is een typische IJsselhoeve, gebouwd in 1892. De boerderij was vanouds een gemengd bedrijf met melkvee, akkerbouw en fruitteelt. In de jaren ‘60 van de vorige eeuw verdween het gemengde karakter van veel boerenbedrijven, dat gebeurde ook op de Werverhof. De fruitteelt en de akkerbouwtak maakten plaats voor een gespecialiseerd melkveehouderijbedrijf.

Nu worden er 120, voornamelijk roodbonte, koeien gemolken met behulp van melkrobots. Ook wordt er op de uiterwaarden aan agrarisch natuurbeheer gedaan.

Achter de Werverhof word momenteel een nevengeul aangelegd in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. De werkzaamheden duren een aantal jaren en het landschap langs de Werverdijk komt er straks behoorlijk anders uit te zien. Wie dat leuk vindt kan een kijkje nemen om te zien wat er allemaal gaat veranderen.

De Werverhof wordt bewoond door Evert Luchtenbelt en Jacomien Voorhorst.

Reserveer bij De Werverhof

Datums

Jacomien Voorhorst en Evert Luchtenbelt

Werverdijk 28
Wapenveld 
De Werverhof
binnen is veel te zien!